1 2 3 4 5

Obserwatorzy

25 lutego 2014

Badania prenatalne - zadbaj o siebie i dziecko!Ciąża jest szczególnym okresem w życiu każdej kobiety. To przełomowy moment, który wiąże się ze zmianą dotychczasowych racji, przekonań i moralnych wartości -niezależnie od wieku kobiety. Życie zmienia się o 180 stopni, tak samo rośnie świadomość macierzyństwa (niestety nie u wszystkich kobiet), dlatego w ciąży staramy się a bynajmniej powinnyśmy dbać o siebie jak najlepiej.

Rezygnujemy z używek lub ograniczamy je do minimum, przyjmujemy witaminy specjalne dla pań w tym okresie, dbamy o stan umysłu, wykonujemy kompleksowe badania - wszystko dla dobra i zdrowia małej istotki żyjącej w naszym ciele.

Jeśli mowa o badaniach, naprawdę warto w okresie ciąży przeprowadzić specjalne testy w dziedzinie genetyki (ze szczególnym uwzględnieniem matek po 35 r.ż) tzw. Badania Prenatalne.


Co to są badania prenatalne? Dlaczego są tak ważne?

 

 Między innymi dlatego by mieć pewność, że dziecko, które nosimy w naszym łonie jest zdrowe i prawidłowo się rozwija. Właśnie dzięki badaniom prenatalnym jest to możliwe.


Badania prenatalne są to wszystkie badania, pozwalające ocenić stan zdrowia dziecka, gdy jest ono jeszcze w brzuchu mamy, czyli wykonywane jeszcze przed urodzeniem. Choć badania prenatalne stają się coraz bardziej popularne, wiele osób kojarzy je wyłaącznie z inwazyjnymi procedurami grożącymi poronieniem. Nonsens, gdyż przecież popularne USG to także badania prenatalne, tyle że z grupy badań nieinwazyjnych.

 

 

Ultrasonograficzne badanie przesiewowe powinno być wykonane u wszystkich ciężarnych.

 

Bardzo ważnym badaniem genetycznym w okresie ciąży jest Przezierność karkowa (NT). Jest to pomiar oceniający podczas badania USG odległość między tkanką podskórną a skórą na wysokości karku płodu. Powinno wykonać się go przed ukończeniem 14 tygodnia ciąży. Jest najbardziej miarodajny między 11. a 14. tygodniem ciąży

 

Norma NT, określona dla danej populacji, obejmuje wartości do 95 percentyla i jest uzależniona od wymiaru ciemieniowo-siedzeniowego (CRL) tj.  45 – 84 mm ; w praktyce NT nie powinno przekraczać 2,5 mm.

 

Zwiększenie omawianej wartości NT występuje w niektórych zespołach spowodowanych aberracjami chromosomalnymi: zespole Downa, zespole Edwardsa,  w zespole Turnera. Wiąże się również z występowaniem wad serca u płodu, zespołem Pätaua, trisomią chromosomu 15, czyli Zespół Pradera-Williego, trisomią chromosomu 16, trisomią chromosomu 22 - zespół kociego oka, zespołem Cornelii de Lange, zespołem Noonan, zespołem Smitha-Lemliego-Opitza, zespołem Jouberta, zespołem Frynsa itd...

 

 

Normy NT obejmują ciąże od początku 11 tygodnia do końca 13 tygodnia ciąży:


Dla CRL=45mm (11 t. c.) mediana wynosi 1,2 mm, a 95 centyl 2,1 mm.
Dla CRL=84mm (14 t. c.) mediana wynosi 1,9 mm, a 95 centyl 2,7 mm.

 

 NT jest wprost proporcjonalne do ryzyka wystąpienia trisomii u płodu:

 • NT = 3 mm wiąże się z 3× wzrostem ryzyka

 • NT = 4 mm wiąże się z 18× wzrostem ryzyka

 • NT = 5 mm wiąże się z 28× wzrostem ryzyka

 • NT > 5 mm wiąże się z 36× wzrostem ryzyka.

 

"Nieprawidłowy wynik nie zawsze jest dowodem na wystąpienie wad chromosomalnych płodu. Przyjmuje się, że 70% dzieci z wynikiem między 3 a 4,5mm rozwija się prawidłowo. Podwyższona wartość NT może jedynie świadczyć o podwyższonym ryzyku, które trzeba potwierdzić lub wykluczyć poprzez inne badania diagnostyczne. W takiej sytuacji ciężarna poddawana jest amniopunkcji, która zweryfikuje wynik oceny przezierności karkowej. Grubość fałdu rośnie wraz z wiekiem ciążowym, a tym samym długością ciemieniowo-siedzeniową CRL. Fałd karkowy ulega zazwyczaj wchłonięciu w II trymestrze. Po tym czasie prawdopodobieństwo uzyskania pomiaru spada z 98-100% do 90%." żródło


Kolejnym według mnie ważnym badaniem w okresie ciąży jest USG połówkowe wykonywane między 18 a 22 tygodniem ciąży. Pozwala ono na ocenę anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych, określenie biometrii płodu oraz wieku ciążowego. 


Ocenie podlegają m.in. czaszka, mózgowie (komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek), twarz (diagnostyka rozszczepu górnej wargi oraz podniebienia), szyja, kręgosłup (ciągłość, symetryczność), kończyny, klatka piersiowa, serce (wielkość, praca, położenie, prawidłowy obraz czterech jam), jama brzuszna (ocena narządów), płeć.


Poza budową płodu ocenia się również położenie łożyska, ilość wód płodowych i szyjkę macicy. 


Badanie to daje nam odpowiedzi na mnóstwo pytań, m.in.: czy dziecko rośnie harmonijnie i nie ma wad genetyczno - anatomicznych, czy poziomu płynu owodniowego jest w normie - czy występuje mało lub wielowodzie, czy szyjka macicy nie rozwiera się zbyt wcześnie....

ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążoweg

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążoweg

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html

Celem połówkowego badania USG w ciąży (wykonuje się je między 18. a 22. tygodniem ciąży) jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy--usg-polowkowe-18-22-tydzien-ciazy_36313.html


Jak widzicie badania prenatalne są bardzo ważne, gdyż mają na celu rozpoznanie wad i cięższych chorób płodu we wczesnym okresie ciąży. Mogą one dostarczyć rodzicom informacji o chorobie genetycznej dziecka i skutkach jakie one niosą. Dają również możliwość dobrania odpowiednich metod leczenia i rehabilitacji. Dają nam  ponad to odpowiedzi na mnóstwo pytań, m.in.:  czy poziom płynu owodniowego jest w normie - czy występuje mało lub wielowodzie, czy szyjka macicy nie rozwiera się zbyt wcześnie, czy ciąża przebiega prawidłowo...

 

Wyróżniamy dwie metody tych badań: inwazyjna i nieinwazyjna.Do inwazyjnych zaliczamy:

 

 • amniopunkcję (pobranie płynu owodniowego), 

 • biopsja kosmówki (pobranie kosmówki zarodka) 

 • kordocenteza (pobranie krwi z żyły pępkowej płodu) 
Nieinwazyjne metody diagnostyki prenatalnej to:


 • ultrasonografia (USG)

 • badania biochemiczne oparte na oznaczaniu specyficznych substancji pochodzenia płodowego obecnych w surowicy krwi matki

 •  badanie komórek płodowych

 • wolnego DNA obecnego w krążeniu matczynym

 • testy NIFTY 

 

NIFTY to nowa metoda nieinwazyjnego, genetycznego badania na obecność trisomii płodu, która daje szansę na określenie ryzyka występowania takich chorób jak zespół Downa jest już dostępna w Polsce. Dzięki NIFTY, badaniu opracowanemu przez Instytut BGI, wzrośnie bezpieczeństwo oraz skuteczność diagnostyki prenatalnej. 

 

 

 

 

Test NIFTY jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka oraz posiada dużo wyższy stopień wykrywalności ryzyka wad płodu niż dotychczasowe testy, co często pozwala uniknąć inwazyjnych badań.

 

 NIFTY to skrót od ang. określenia Non-invasive Fetal Trisomy Test, czyli Nieinwazyjny Test Prenatalny służący do wykrywania ryzyka trisomii płodu. Test polega na izolacji DNA dziecka z krwi matki, a następnie jego analizie za pomocą zaawansowanych technik sekwencjonowania. 

 

 

 

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, BGI stworzyło nieinwazyjny, genetyczny test, który nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99 %. Obecnie metody nieinwazyjne stwierdzały ryzyko trisomii jedynie z 60 % - 80 % dokładnością. 

 

 

 

Obecnie stosowane nieinwazyjne metody badań prenatalnych, takie jak: USG czy biochemiczne testy krwi matki w kierunku wykrywania wad genetycznych nie są stuprocentowo wiarygodne, a w ok. 5 % przypadków przynoszą wyniki fałszywie dodatnie. W przypadku, gdy wyniki badań biochemicznych wskazują ryzyko wystąpienia wad, lekarz kieruje przyszłą mamę na dodatkowe, inwazyjne badania, tj. amniopunkcję, biopsję kosmówki lub badanie krwi pępowinowej, które są skuteczniejsze, jednak niosą ze sobą ryzyko powikłań aż u dwóch kobiet na sto (np. uszkodzenie łożyska lub pępowiny, uszkodzenie płodu, infekcja wewnątrzmaciczna a nawet utratę dziecka). 

 

Opracowanie metody NIFTY, która nie zagraża ciąży, a zarazem skutecznie wykrywa trisomie płodu, pozwoli zmniejszyć ilość ryzykownych badań inwazyjnych wykonywanych bez konieczności. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów: 21, 18, 13 czyli najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii chromosomów - zespołem Down’a (trisomia 21),  zespołem Edwards’a (trisomia 18) oraz  zespołem Patau (trisomia 13). NIFTY wykonuje się pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży.

 


Jak same zauważyłyście możliwości medyczne w obecnych czasach są aż wręcz niepojęte...szkoda tylko, że za wszystko musimy płacić z własnej kieszeni... 


Cóż, ale czego nie robi się dla zdrowia i dobra własnych dzieci? Hmm??
Pytanie do Was dziewczyny: Uważacie, że USG w czasie ciąży jest zbędne czy konieczne?


W moim przypadku za każdym razem, gdy jestem u ginekologa, przy każdej wizycie płacę ok. 200zł, gdy wykonuję USG...


Jak to było u Was? Czy płaciłyście za USG?


16 komentarzy :

 1. ja całą ciąże prywatnie chodziłam i płaciłam za usg. za każdym razem :/. I też płaciłam coś około 200 zł i nie uważam to za zbyteczne, wręcz przeciwnie, wiem co się z maluszkiem dzieje :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też tak uważam i wcale nie żałuję wydanych pieniędzy - wręcz przeciwnie, wiem, że wszystko jest już w porządku... Bardziej bym się zamartwiała, gdyby okazało się, że po porodzie jest coś "nie tak"... bo w łonie matki można leczyć jeszcze nienarodzone dzieciątko

   Usuń
  2. Dokładnie, na takich rzeczach się nie oszczędza!

   Usuń
 2. Ja rozumiem, że kiedy dziecko jest zdrowe, to takie badania są "fajne" i "warto" i w ogóle same superlatywy. Co jednak jeśli wyjdzie jakaś wada genetyczna? Zagrożenie życia matki? Usunąć się już nie da, trzeba czekać do porodu, a matka musi przeżyć nieraz pół roku w stanie psychicznym, który jest bardzo ciężki. I nie chodzi już nawet o to, że są to pieniądze wyrzucone w błoto (a są), ale o to, że stan psychiczny matki (w tym np. depresja), może zaważyć na życiu lub śmierci nienarodzonego jeszcze dziecka. Zdecydowanie odradzam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Takie badania są płatne, to fakt, ale nie wykonuje się ich po to żeby "popatrzeć" na maluszka, po to aby wykryć ewentualne wady i je natychmiast leczyć jeszcze w łonie przed narodzeniem.
   Takie badania są potrzebne i dają rodzicom oczywista ulgę jeśli dziecko jest zdrowe. Gdy zachoruje nie jest "fajnie" ale mamy tak wykwalifikowana kadrę medyczna która jest w stanie wyleczyć każdego. Takie jest moje zdanie

   Usuń
 3. Ja jak do tej pory jeszcze nigdy nie byłam prywatnie u ginekologa ani prywatnie na usg. Zawsze na NFZ i będąc w ciąży tylko 3 razy miałam robione usg oczywiście za darmo. Dodam, że usg normalnie, nie żadne 3D czy 4D. Uważam, że usg jest potrzebne, nie tylko kobietom w ciąży, normalnie też kobiety powinny co jakiś czas iść na usg, choć tak, żeby zobaczyć czy wszystko tam jest ok. Ale będąc w ciąży mi lekarze mówili, ze wystarczają 3 usg, więcej się robi tylko tym kobietom u których coś jest nie tak z ciążą.

  OdpowiedzUsuń
 4. Mój lekarz prowadzący ciążę też tak mi powiedział, że 3-4 USG powinno się robić w ciągu całej ciąży. Do tej pory miałam 4 - pierwsze w pierwszych tygodniach ciąży, drugie w 19 tyg., trzecie połówkowe a czwarte diagnostyczne, gdyż stwierdzono u mnie małowodzie.
  Gdyby nie te badania, nie wiedziałabym o tym, że coś jest nie tak - a moje maleństwo, gdyby nie pomoc lekarzy, mogłoby umrzeć...

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja też prywatnie sporo płaciłam za USG 3D. Ale dzięki temu zostały wykryta pewna nieprawidłowość, na szczęście po porodzie wszystko było już w normie, ale wiedzieliśmy już, gdzie i kiedy zgłosić się kontrolnie.

  OdpowiedzUsuń
 6. MÓJ DOKTOR PODSZEDŁ DO MNIE W SPOSÓB DELIKATNIE MÓWIĄC OLEWCZY, GDYBYM NIE PROSIŁA O USG CHYBA W OGÓLE NIE MIAŁABYM GO WYKONANEGO. Z TEGO RÓWNIEŻ WZGLĘDU W 30 TYGODNIU UDAŁAM SIĘ NA USG 4D KTÓRE POLECAM WSZYSTKIM PRZYSZŁYM MAMOM! NIE DOSYĆ, ŻE DOKTOR WYZNACZYŁ MI CO DO DNIA TERMIN PORODU TO WYBADAŁ DOKŁADNIE WSZYSTKIE ORGANY MAŁEGO! NIE MÓWIĄC JUZ O PÓŁGODZINNYM FILMIKU KTÓRY JEST MEGA PAMIĄTKĄ. INNYCH BADAŃ OPRÓCZ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKOWYCH NIE WYKONYWAŁAM PONIEWAŻ NIE BYŁO TAKIEJ POTRZEBY. POLECAM!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. AHAS JESZCZE DODAM, ŻE W KIELCACH U DOKTORA GUZIKA CENA NIE JEST WYGÓROWANA PONIEWAŻ ZAPŁACIŁAM ZA NIE JEDYNIE 150 ZŁ

   Usuń
 7. Nieinwazyjne badania prenatalne są całkowicie bezpieczne dla mamy i dziecka. I masz racje, to bardzo ważne badania, które pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych chorób czy wad rozwojowych. To szansa na odpowiednio wczesne dobranie metod leczenia i rehabilitacji.

  OdpowiedzUsuń
 8. Przez całą ciążę chodziłam regularnie do lekarza właśnie m.in. na badania USG. W sumie to sama naciskałam za każdym razem, aby przeprowadzić to badanie. Kosztowało mnie to, nawet sporo, ale to nie było dla mnie ważne. Najważniejsze dla mnie było to aby dziecko rozwijało się prawidłowo i abym wiedziała, że wszystko jest w porządku i żyła spokojnie :).

  OdpowiedzUsuń
 9. Andżelika Siekierka10 stycznia 2018 15:27

  Bardzo ważnym elementem jest badanie prenatalne, aby ktoś kto ma wiedzę oraz doświadczenie i sprzęt na ten temat je wykonywał. Jedna z takich osób jest dr Rozmus Warcholińska, moja znajoma u niej wykonywała kilka badań i była zadowolona.

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za zostawienie po sobie śladu na moim blogu.
Obiecuję odpowiednio się odwdzięczyć za zamieszczony komentarz.
Zapraszam również do dodania mnie do obserwowanych oraz polubienia Fanpega OnlyYou na Facebooku.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...